Selecteer een pagina

The Human Touch

HUMAN TOUCH During lunch with my colleagues we had a heated discussion about how automation has improved things for mankind. Of course, all kinds of heavy, dangerous and mind-numbingly repetitive work was taken off our hands during the industrial revolutions...

HUMAN TOUCH

HUMAN TOUCH In een brainstormsessie met mijn compagnon Steven de Lira over onze nieuwe propositie kwam de vraag naar voren; wat heeft automatisering de mensheid eigenlijk gebracht?. Natuurlijk zijn ons allerlei zware, gevaarlijke en domme repeterende werkzaamheden uit...