Selecteer een pagina

ecosysteem voor juridische modeldocumenten

Een intelligent online ecosysteem op het gebied van zakelijke juridische modeldocumenten, waar zowel advocaten- en notariskantoren als hun cliënten profijt van hebben.

Laminas| Angular | Kubernetes |Drupal | Elasticsearch 

Shareforce

Shareforce is nou typisch zo’n project die ons op het lijf geschreven is; het is innovatief, ambitieus en zelfs disruptief in de markt. Al onze IT ervaring, kennis en creativiteit van de afgelopen 20 jaar komen hier bij elkaar.

Tot op de dag van vandaag hanteren juristen min of meer dezelfde – maar toch verschillende teksten – voor hetzelfde onderwerp en moet het compromis iedere keer opnieuw worden uitgevonden. Met Shareforce verandert dat.

The Case

Advocaten- en notariskantoren, bedrijven en overheden hebben de behoefte om eenvoudig en kostenefficiënt te kunnen beschikken over up-to-date juridische modellen. In de praktijk zien we echter dat het samenstellen van juridische documenten vaak neerkomt op het kopiëren en aanpassen van bestaande modellen. Deze ‘copy-paste’ acties zijn niet zonder risico en tijdrovend. Daarnaast zijn de mate van juistheid, volledigheid en actualiteit van de juridische teksten geheel afhankelijk van de (domein)kennis van de betreffende vakgenoot. Ook een risico, want wetgeving is geen statisch gegeven en continu aan verandering onderhevig.

Aan de andere kant zien we dat mensen niet langer hoge kosten accepteren voor standaard documenten of voor diensten die efficiënter kunnen. Advocaten en notarissen willen zich op hun beurt het liefst richten op maatwerk en willen cliënten ook met standaard vraagstukken helpen.

Dat kan én moet anders dachten de initiatiefnemers van Shareforce. Met een team – waarbij zowel de opdrachtgever, de technisch partners Atom en Polder Knowledge als de eindgebruikers betrokken zijn – werken we we aan een intelligent online ecosysteem op het gebied van zakelijke juridische modeldocumenten.

Technische innovatie

Een online platform, specifiek ontwikkeld met het doel om marktstandaard modelcontracten te creëren, brengt de nodige technische uitdagingen met zich mee. In een iteratief proces, waarin we steeds bijsturen voor optimaal resultaat, werken we continu aan:

  • het efficiënt verwerken en opslaan van grote hoeveelheden data;
  • het slim doorzoekbaar maken van clausules en modelcontracten;
  • de relatie tussen originele modeldocumenten of -artikelen en klonen daarvan;
  • de registratie eigendom artikel en bedrijfs- en professionele profiel van de eigenaar;
  • Analyse gebruik artikelen binnen branche, segment, deal waarde etc.;
  • Interpretatie van artikelen en matching met vergelijkbare artikelen;
  • Geautomatiseerde artikel-suggestie;
  • Ranking en voting. 

Ambities

De ambities voor de toekomst zijn groot. Op dit moment wordt gekeken naar de mogelijkheden van AI (artificial intelligence). Deep learning, om nog specifieker te zijn, waarin neurale netwerken leren van grote hoeveelheden data. Uitermate geschikt om gebruikers van Shareforce steeds beter te kunnen adviseren over de juridische context van teksten, het matchen met – en suggesties voor vergelijkbare artikelen. Correcte contextinformatie is, zeker in juridische zin, van groot belang. De interpretatie van een enkel woord kan al een wereld van verschil betekenen. Concreet zou onze AI bijvoorbeeld in de gehele context van een document, een andere of verbeterde versie van een clausule kunnen aanbevelen, een inconsequentie in terminologie kunnen duiden of zelfs het bieden van inzicht in relevante jurisprudentie.

Opdrachtgever

shareforce logo

Resultaat
Intelligent digitaal ecosysteem, specifiek ontwikkeld met het doel om marktstandaard juridische modeldocumenten te creëren. 

Human First development
Vanuit de behoefte van zowel leveranciers als afnemers van juridische diensten realiseerde wij Shareforce. Mensen accepteren niet langer hoge kosten voor standaard documenten of voor diensten die efficiënter kunnen. Advocaten en notarissen willen zich op hun beurt het liefst richten op maatwerk en cliënten ook met standaard vraagstukken helpen.

Technieken
De basis van ons platform bestaat uit een Angular front-end die met onze PHP API communiceert. We gebruiken daarnaast o.a. Drupal, PostgreSQL en Elasticsearch op een modern Kubernetes cluster. We zetten mooie stappen met Knowledge Graphs, Machine learning en een schaalbare architectuur (o.a. Kafka, Hadoop en Airflow).

Wij helpen je graag verder

Met onze ‘Human First’ benadering gaan we samen op zoek naar de mens achter de vraag. Eindgebruikers en stakeholders betrekken wij actief bij dit proces. Door hun emotionele behoeftes centraal te stellen, komen we tot slimme digitale oplossingen. Daarbij hebben we oog voor de hele organisatie: van doelen tot draagvlak, van techniek tot proces. In een ‘what’s in it for we’ partnerschap is een businesscase met meer productiviteitswinst mogelijk.

Durf jij het aan je te laten inspireren in een creatieve brainstormsessie.

Mark Willemen
Mark Willemen

☆ Solutions Architect ☆ IT Consultant

Een gedreven IT-allrounder met ‘nerd’-roots op zijn zolderkamer, met een passie voor innovatie op grotere schaal. Verfent lowlands ganger.
06 430 092 62
linkedin.com
direct mailen
Rob Mulder
Rob Mulder

☆ Prototyping ☆ Design Thinking ☆ UX/UI

Maakt concepten concreet en processen inzichtelijk door deze te visualiseren vanuit ‘Design Thinking’. Kunstliefhebber en gitaar pingelaar.

06 246 977 24
linkedin.com
direct mailen