Selecteer een pagina
Privacy heading

Privacy, het begint bij jezelf!

Vandaag is de Europese Dag van de Privacy, ook wel Dataprotectiedag genoemd. De Raad van Europa en de Europese Commissie hebben deze dag in het leven geroepen om burgers te informeren over de rechten die zij hebben wanneer zij persoonsgegevens (digitaal) verstrekken aan bedrijven en instanties.

Ook is hun doel de bewustwording te vergroten over de omgang met en verstrekking van persoonsgegevens door de burgers zelf.

Bewustwording privacy

Bewustwording is een mooi punt om te beginnen! De ontwikkeling van internet en apparaten die ermee verbonden zijn is de afgelopen jaren razendsnel gegaan. Het gemak waarmee je iets opzoekt of publiceert op internet is geoptimaliseerd tot een paar toetsen op een apparaat uit je zak of om je pols.

Ondanks dat enorme gebruiksgemak die deze technologische ontwikkelingen ons bieden is er ook een keerzijde. Door de toenemende complexiteit van diensten, services en platformen, is het ook meer ondoorzichtig geworden wat, waar en naar wie jouw zoekopdracht of publicatie gaat.

Tracking cookies

Een voorbeeld hiervan is een tracking cookie. Door het plaatsen van een klein bestand op jouw computer kan er door een website worden bijgehouden welke pagina’s je bezoekt zodat er een profiel opgebouwd kan worden om jou beter van dienst te kunnen zijn.

Omdat tracking cookies heel vaak worden geplaatst vanaf ander domein, door andere (commerciële) partijen, wordt ook wel gesproken over third party cookies.

Deze third party cookies  worden vervolgens op meerdere websites gebruikt en zo kunnen deze partijen een breed en gedetailleerd profiel van je opbouwen.

Het toepassen van tracking cookies is sinds de invoering van nieuwe cookiewetgeving in 2012 aan bepaalde voorwaarden gebonden. Zo moeten bezoekers worden geïnformeerd over de gegevens die worden verzameld en moet de mogelijkheid bestaan om deze cookies uit te zetten.

Deze wet, hoe nobel ook, mist helaas zijn doel. Vaak stuit je op een volledig bedekkend scherm met de de mededeling “ wij gebruiken cookies. Ok?”(cookiewall) Of simpel een melding onder- of bovenin je scherm, “wij maken gebruik van cookies, door onze website te gebruiken ga je akkoord”.(cookiebanner)

Waardoor je al snel geneigd bent, ja, ja, ja prima, waar is de content!?.

De bedoeling van de cookiewet is het beschermen van de bezoekers tegen het ongevraagd/ onwetend “tracken” van hun activiteiten en interesse. Maar door de implementatie methoden (cookiebanner en cookiewall) slaat het de plank een beetje mis. Als bezoeker kan ik soms niet anders dan óf cookies accepteren óf geen content. De wet is in 2016 daarom herzien om zowel de website eigenaar als de bezoeker tegemoet te komen.

Post away!

Naast het ondoorzichtig (technische) deel is er ook een deel wat je zelf in de hand hebt. Wanneer je een dienst, service of een app gebruikt is het altijd verstandig te kijken naar zaken als, privacy statement, instellingen ect. Is het nodig dat een app mijn locatie weet of toegang heeft tot al mijn contacten? Of is het nodig voor het functioneren van de dienst of app. Wat doet de dienst of app met de (meta-) data die ze over mij verzamelen?

Maar ook bij het gebruik maken van diensten is het verstandig om enige alertheid te hebben. Wanneer je online plaatst “kijk ik ben nu hier!! En het is geweldig” geef je hier niet alleen aan waar je wél bent maar ook waar je niet bent!  Ook het posten van een leuke foto, kan soms vervelende en langdurige gevolgen hebben, zoals we in het voorbeeld van Anas Modamani zien.  De gedachte, ik verwijder de content, gaat helaas niet altijd op. Wanneer je iets publiceert op internet, wordt dit vaak gecached, gebackupt of gedupliceerd. Weg is dus niet altijd weg!

Privacy by design

Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid niet geheel bij de gebruiker. De industrie heeft hier een hele grote plicht & verantwoordelijkheid te nemen! Gelukkig doen steeds meer bedrijven dit. Bij het ontwikkelen of uitbreiden van producten en diensten wordt steeds meer privacy by design als uitgangspunt genomen. Dit houdt in essentie in dat vanaf het begin van het ontwikkelen de privacy (bewaking) meegenomen wordt als basisvereiste in het te realiseren product.

Ook wordt vaak de afweging gemaakt welke gegevens of opgeslagen moeten worden en of dit überhaupt nodig is voor een goede werking. Het bedrijf loopt met het opslaan zelf namelijk ook een risico op datalekken. Steeds meer is het motto, wanneer er geen/weinig privacy gevoelige data is, kan het ook niet gelekt worden (of is de privacy impact klein).

Privacy bewaking is dus een niet alleen de verantwoordelijkheid van de industrie, maar ook van het individu! Wees er zuinig op!

Datamining

Datamining, het via een computer gericht zoeken naar verbanden, bijvoorbeeld statistische, in grote verzamelingen gegevens voor wetenschappelijke of commerciële doeleinden.

Aan het zogeheten datamining heeft het programma Zembla een tweetal afleveringen besteed om een inzicht te geven hoe en wat:

http://zembla.vara.nl/dossier/uitzending/data-het-nieuwe-goud

http://zembla.vara.nl/dossier/uitzending/data-het-nieuwe-goud-ii